Boracol 10 / Special. Effektivt Träskyddsmedel mot Mögel - Röta - Svamp - Äkta Hussvamp

Boracol Special 10/3Bd - ett effektivt & godkänt bekämpningsmedel mot Mögel, Röta & Svamp inomhus.

För Trä o Murverk-  inomhus & under tak. På vind, i källare & badrum, golv, tak och vägg etc -  när ditt hus drabbats av fuktskada. Boracol förebygger och bekämpar angrepp av mögel, svartmögel, svamp-& rötangerpp.
För mer info om produkten samt om olika typer av angrepp som drabbar våra hus när en fuktskada uppstår- läs mer här på vår hemsida

BOR - det aktiva ämnet - diffunderar lätt in och når på så sätt in att bekämpa där mikroorganismerna är aktiva

Boracol Träskyddsmedel är testat, dokumenterat och godkänt enl EU´s Biociddirektiv. 

Tips: Beställ gärna tillsammans! Din granne, släkt  & vänner - är de också i behov av Boracol ?    
         - spara fraktkostnad - beställ gemensamt!

OBS!! För yrkesmässig användning finns produkten även i 20-liters dunk. OBS! organisationsnummer krävs!