Boracol för privat användning

Boracol Special 10/3Bd - ett effektivt bekämpningsmedel mot Mögel, Röta & Svamp. Testat, dokumenterat och godkänt enl EU´s Biociddirektiv. 

För Trä o Murverk läs gärna mer på vår hemsida

BOR - det aktiva ämnet - diffunderar lätt in och når på så sätt in att bekämpa där mikroorganismerna är aktiva


OBS!! Finns även i 20-liters för yrkesmässig användning