Boracol 10 Special 10/3Bd. Träskyddsmedel mot Mögel - Röta - Svamp - Äkta Hussvamp

Boracol för privat användning säljs fram t o m 17 dec 2022, efter det endast för yrkesmässing användning!

Ett effektivt medel mot svartmögel, mögel, röta och svamp, även Äkta Hussvamp, inomhus. 
Boracol bekämpningsmedel / träskyddsmedel är testat, dokumenterat och godkänt enl EU´s Biociddirektiv och godkänt av Kemikalieinspektionen.

Åtgång 1 liter till ca 5 m2 - klicka här för bruksanvisning

Boracol användning: Ta reda på och åtgärda orsaken till fuktskadan. Behandla med BORACOL® Special 10/3Bd. Klart! Den begynnande nedbrytningen av virket stoppas och nya angrepp förebyggs.
OBS! Boracolen är ej blekande. Pigmentet, t ex de svarta prickarna i svartmögel, bleks alltså inte bort. 

Använd Boracol på trä och mur inomhus & under tak. På vinden, i källare & badrum, golvbjälkar, takstolar, i vägg etc -  när ditt hus drabbats av fuktskada. Boracol förebygger och bekämpar angrepp av mögel, svartmögel, svamp-& rötangrepp.
För mer info om produkten samt om olika typer av angrepp som drabbar våra hus när en fuktskada uppstår- läs mer på vår informationssida

BOR - det aktiva ämnet - diffunderar lätt in och når på så sätt in att bekämpa där mikroorganismerna är aktiva

Tips: Beställ gärna tillsammans! Din granne, släkt  & vänner - är de också i behov av Boracol ?    
         - spara fraktkostnad - beställ gemensamt!

OBS!! För yrkesmässig användning finns produkten även i 20-liters dunk. OBS! organisationsnummer krävs!