OBS!! Boracol® 20 och Boracol® 15 får endast säljas till yrkesmässiga användare. Kan ej köpas av privat konsument!

OBS!! Boracol® 20 och Boracol® 15 får endast säljas till yrkesmässiga användare. Kan ej köpas av privat konsument! Är Du som privatperson i behov av Boracol® mot träskadeinsekter - kontakta yrkesman i Din närhet!


Boracol® 20  och Boracol® 15 Träskyddsmedel / Bekämpningsmedel godkända av Kemikalieinspektionen

OBS! Säljs endast för yrkesmässig användning!

Både Boracol®20 och Boracol® 15  Impregnerar, förebygger, bekämpar. För användning inomhus och under tak i byggnadskonstruktioner av trä & mur.  

  • Rötsvampar i byggnadskonstruktioner inomhus och under tak.
  • Äkta hussvamp i trä och murverk.
  • Träskadeinsekter t ex på vinden, i bjälklag och möbler etc

Länk till SDB, produktblad och bruksanvisning.


Boracol®10 /3Bd Prof  / Boracol® Special Träskyddsmedel / Bekämningsmedel godkänd av Kemikalieinspektionen

För både yrkesmässig och privat användning

Boracol® 10 /3Bd Special Impregnerar, förebygger, bekämpar. För användning i byggnadskonstruktioner av trä & mur. 

  • Mögel
  • Röta och Svamp
  • Äkta hussvamp i trä och mur

Länk SDB, bruksanvisning & produktblad