OBS!! Boracol® 20 får endast säljas till yrkesmässiga användare. Kan ej köpas av privat konsument!

OBS!! Boracol® 20 får endast säljas till yrkesmässiga användare. Kan ej köpas av privat konsument! Är Du som privatperson i behov av Boracol® 20 Prof - kontakta yrkesman i Din närhet!Boracol®20 Träskyddsmedel/Bekämpningsmedel

Boracol®20 Träskyddsmedel Impregnerar, förebygger, bekämpar och skyddar mot röta, svamp, Äkta Hussvamp & träskdeinsekter i trä & mur.  

  • Rötsvampar i fönster, byggnadskonstruktioner, trästolpar och staket.
  • Äkta hussvamp i trä och mur
  • Träskadeinsekter på vinden, i bjälklag och möbler.  

Länk till produktblad. 

Länk till säkerhetsdatablad för Boracol 20.


Impel® Prof Boron Rods Träskydd

Innevarande godkännande för Impel med reg nr 5198 har gått ut. En "ny" impel är under utveckling men tills vidare säljs Impel BORstavar ej i Sverige. Vi ser fram emot få presentera Nya Impel inom en inte allt för lång framtid.


Boracol®10 /3Bd Prof  / Boracol® Special Träskyddsmedel/Bekämningsmedel för bekämpning och förebyggande mot mögel, röta och svamp på byggnadskonstruktioner av trä. För både yrkesmässig och privat användning!

Länk till produktblad

Länk till säkerhetsdatablad.