Boracol 15 mot träskadeinsekter som t ex husbock och andra träförstörande insekter. Bekämpar samtidigt röt- & svampangrepp.

OBS! Boracol 15 endast för yrkesmässing användning

Om Du som privatperson har problem med träskadeinsekter, husbock, strimmig trägnagare, trämask, mögel och rötskador - kontakta yrkesman.

Information ang fraktpris för 20-liters dunkar:
Vid beställning av 20-liters dunkar kan fraktpriset variera kraftigt. Avvakta fakturan eller kontakta oss innan du betalar.

OBS!! Köpa Boracol® för privat användning = Kontakta oss!
Boracol
15 endast för yrkesmässiga användare. Kan ej köpas av privat konsument!
Är Du som privatperson i behov av Boracol® mot träskadeinsekter - kontakta yrkesman i Din närhet!


Boracol® 15 Träskyddsmedel / Bekämpningsmedel godkänt av Kemikalieinspektionen för yrkesmässing användning.

Ersättaren för Boracol®20 heter Boracol® 15 

Boracol 15, precis som Boracol®20, impregnerar, förebygger & bekämpar: 

  • Rötsvampar i byggnadskonstruktioner inomhus och under tak.
  • Äkta hussvamp i trä och murverk.
  • Träskadeinsekter t ex på vinden, i bjälklag och möbler etc

För användning inomhus och under tak i byggnadskonstruktioner av trä & mur.  

Länk till SDB, produktblad och bruksanvisning.


Boracol®10 /3Bd Prof  / Boracol® Special Träskyddsmedel / Bekämningsmedel godkänd av Kemikalieinspektionen

För både yrkesmässig och privat användning

Boracol® 10 /3Bd Special Impregnerar, förebygger, bekämpar. För användning i byggnadskonstruktioner av trä & mur. 

  • Mögel
  • Röta och Svamp
  • Äkta hussvamp i trä och mur

Länk SDB, bruksanvisning & produktblad.