Boracol 15 / 20-liters

Träskyddsmedel mot Träskadeinsekter, Svamp, Röta, Äkta Hussvamp.

  • Artnr: 15-020 P

Beskrivning av artikel

Mot Träskadeinsekter, Svamp, Röta, Äkta Hussvamp etc i byggnadsmaterial av trä, mur betong etc. All annan användning otilllåten.

Bruksfärdig lösning, skall ej spädas Åtgång: 1 liter till 6,73 kvm. 
Applicering med pensel eller borste samt för injektion utan tryck. 

OBS! Läs produktbladet / bruksanvising innan du använder produkten. Ladda ner här

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Undvik kontakt med hud och ögon. Använd lämliga skyddkläder, skyddshandskar och ansiktsskydd.

Bifogade filer

Tillagd i varukorgen